Året går mot sitt slut...

Jag skriver på flyget hem från Taipei där jag har besökt Business Swedens kontor. På plats träffade jag medarbetare, kunder och olika samarbetspartners på marknaden. Det var fint att för första gången få träffa flera av medarbetarna och se det fantastiska arbete de gör. Analyser om de geopolitiska spänningarna i världen slutar inte sällan i frågor om den här delen av världen. Många företagsledare i Sverige oroas över riskerna, men det finns också stora risker med att inte vara där. 

LÄS MER HÄR

BUSINESS SWEDEN PÅ COP28

Mellan den 30 november och 12 december hölls FN:s klimattoppmöte COP28 i Dubai, Förenade Arabemiraten. Sverige var på plats med en förhandlingsdelegation och en stor näringslivsdelegation som koordinerades av Business Sweden. Med 23 medverkande företag var det Sveriges största affärsdelegation någonsin till ett klimattoppmöte.

Under två veckor visade företagen upp sina innovationer och lösningar för omvärlden genom 65 sessioner med över 200 talare och nästan 100 bilaterala möten med kunder, partners och beslutsfattare. Över 9 miljoner tittare följde våra livesända sessioner, vilket understryker den enorma påverkan svenska företag har. I paviljongen var även myndigheter, forskningsinstitut och andra svenska aktörer representerade där vi tillsammans lyfte fram ett paket av lösningar från Sverige.

Vill du ta del av programmet i den svenska paviljongen på COP28? 

SE SESSIONERNA HÄR

TILLVÄXTEN GÅR I RAKETFART FÖR ÅRETS INTERNATIONELLA GASELL

Di Gasell är Dagens Industris årliga tillväxttävling där Sveriges mest snabbväxande företag utses. I år var Business Sweden samarbetspartner och även delaktiga till att priset 'Årets internationella Gasell' instiftades. Syftet med priset är att uppmuntra tillväxtpotentialen för företag att öka sin globala försäljning. Finalen gick av stapeln 5 december i Blå Hallen i Stockholm – och vinnaren av priset blev Proxify med motiveringen:

"I en värld som blir allt mer splittrad gör Årets internationella Gasell en viktig insats: att få olika nationaliteter att samarbeta över gränserna. Med imponerande omsättningssiffror bidrar de inte bara till ökat välstånd i Sverige, utan möjliggör också individuella karriärsresor i länder där förutsättningarna naturligen inte finns."

LÄS MER HÄR

SWEDEN INDO-PACIFIC BUSINESS SUMMIT 2023

Den 4-6 december arrangerade Business Sweden i Singapore tillsammans med Sveriges ambassad och Svenska Handelskammaren Sweden Indo-Pacific Business Summit 2023.

Över 50 svenska företag, myndigheter och universitet deltog i konferensen tillsammans med bistånds- och utrikeshandelsministern Johan Forssell. Den stora svenska delegationen är ett tydligt bevis på det ökande intresset för regionens affärsmöjligheter. Temat för konferensen var "Green Transition Powered by Innovation" vilket belyser brådskan och möjligheterna för hållbar utveckling inom ett brett spektrum av sektorer, från bygg, transport och kommunikation till hälso- och sjukvård, där svenska företag är i framkant.

Är du intresserad av att diskutera affärsmöjligheter i Syd- och Sydostasien? 

LÄS MER HÄR

DYSTERT LÄGE FÖR EXPORTEN

Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI), som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer, fortsätter att ge negativa signaler om utvecklingen på världsmarknaden. EMI för fjärde kvartalet föll med 2,3 enheter till 44,4 – den lägsta nivån sedan pandemin bröt ut. Synen på förväntad exportefterfrågan från Nordamerika dök medan Asien återhämtade sig påtagligt.

Dessa var de huvudsakliga resultaten i rapporten som presenterades 9 november. Att index nu ligger en bra bit under 50 – som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism – indikerar att företagen tror på en svag exportutveckling.

Index för förväntad exportefterfrågan från Asien återhämtade sig med en ökning på hela 15,2 enheter. Samtidigt backade index för Nordamerika med 9,1 enheter och föll därmed ner strax under 50-strecket. Index för såväl Västeuropa som Central- och Östeuropa ökade marginellt men ligger kvar en bra bit under 50.

Synen på såväl exportorderstockarna som exportförsäljningen i nuläget försämrades påtagligt. Men det finns ljusning i sikte. Både index för synen på förväntad exportförsäljning och index för lönsamheten i exportförsäljningen ökade och ligger nära 50-strecket, vilket indikerar normalläge. Trots att osäkerheten i omvärlden kvarstår har den inte tilltagit, och det blir allt tydligare att centralbankerna i det närmaste är klara med sina styrräntehöjningar.

LADDA NER RAPPORTEN

NÄRINGSLIVSDELEGATION TILL STORBRITANNIEN

Den 29 november till 1 december arrangerade Business Sweden en företagsdelegation till Storbritannien i samband med DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel officiella besök tillsammans med statsråden Pål Jonson och Andreas Carlson. Syftet med besöket var att befästa och främja de långvariga och mycket goda förbindelserna mellan Sverige och Storbritannien. Besöket syftade också till att visa på det stärkta samarbetet inom säkerhet och försvar, grön omställning, innovation och forskning, samt det ökade utbytet inom näringslivet, vilket det svensk-brittiska strategiska partnerskapet som nyligen undertecknades är ett uttryck för.

Mot bakgrund av COP28 som invigdes parallelt med besöket, höll Business Sweden och den svenska ambassaden en middag på Natural History Museum för att utforska hur brittiska och svenska företag kan utöka samarbetet inom hållbarhet, innovation och säkerhet. Middagen markerade även 50 års jubileum av Business Swedens kontor i London.

Vill du fånga möjligheter i Storbritannien? 

LÄS MER HÄR

ELEKTA VÄXER I SYDAMERIKA MED HJÄLP AV BUSINESS SWEDEN

För många svenska företag innebär det utmaningar att starta verksamhet i nya länder. Business Swedens uppdrag är att hjälpa svenska företag att etablera sig på nya marknader, genom att bland annat bistå med rådgivning och lokal expertis för att hjälpa svenska företag att navigera på nya marknader.

Även för väletablerade internationella företag kan etablering på nya marknader vara krävande. Vid Elektas Sydamerikaexpansion tillhandahöll Business Sweden praktisk och strategisk support på flera marknader i regionen. Det har resulterat i accelererad expansion och möjlighet för Elekta att fokusera på själva kärnaffären. Business Sweden har arbetat med Elekta i över 15 år och supporterat företaget på 11 utlandsmarknader.

Vill du läsa mer om hur Business Sweden bistod Elekta i sin expansion?

LÄS MER HÄR

ANSÖKAN ÖPPEN FÖR BUSINESS SWEDENS CATALYSTPROGRAM 2024

Catalyst är Business Swedens scale-up program för Sveriges mest innovativa företag, som ger skräddarsytt stöd för internationell tillväxt. Programmet är en språngbräda för svenska företag som vill expandera internationellt - och nu är ansökan öppen för 2024. Catalyst-programmet har pitchdagar under året inom flera kategorier där innovativa lösningar banar vägen för förändring.

Pitch-kalendarium för 2024:

  • 16 januari: Start of the year
  • 13 februari:Mobility & Energy
  • 7 mars: Life Science 
  • 2 april: Industry & New material
  • 7 maj: DigTech
  • 4 juni: Sustainability

Är du redo att expandera dina affärer globalt? Ansök till programmet idag! 

LÄS MER HÄR

 

Har du kollegor som vill ta del av våra nyhetsbrev? Be dem registrera sig här för att ta del av våra kommande utskick. 

Business Sweden hjälper svenska
företag öka sin globala försäljning
och internationella företag
investera och expandera i Sverige.

Följ oss på: