Klicka här för att läsa meddelandet i en webbläsare

Det är en fortsatt turbulent tid...

Men i många av våra kontor runt om i världen tycker medarbetarna att de kan skönja en växande optimism hos de svenska företagen. Tecken på ekonomisk ljusning - räntetoppen är nådd, inflationen är på väg ned, jobb skapas och tillväxten ökar i många länder. Samtidigt ökar oron av att kriget i Ukraina inte minskar i intensitet, att kriget i Gaza fortsätter och återkommande markeringar i Sydkinesiska sjön.

LÄS MER HÄR

Business Forums i samband med vårens statsbesök

Under våren 2024 har Business Sweden koordinerat Business Forums i samband med H.M. Konungens statsbesök till Mexico och det inkommande statsbesöket från Frankrike. Syftet med heldagskonferenserna som Business Sweden har arrangerat är att stärka näringslivsrelationerna ytterligare mellan Sverige och andra länder, hitta nya samarbetsområden och uppmuntra till fortsatta investeringar.

31 Januari
Inkommande Statsbesök från Frankrike

Under Januari besökte Frankrikes president Emmanuel Macron, tillsammans med sin hustru Brigitte Macron, Sverige. I samband med besöket arrangerade Business Sweden näringslivsseminariet ”Sweden-France Business Forum: Accelerating Europe’s competetivness” på stadshuset i Stockholm med fokus på innovation, grön omställning och kompetensförsörjning. Medverkade gjorde H.M. Konungen, H.K.H. Kronprinssessan och H.K.H. Prins Daniel, President Emmanuel Macron, regeringsföreträdare, samt över 200 näringslivsrepresentanter från Sverige och Frankrike. Panelsamtal, bilaterala möten och flertalet avtal inom sektorer som rymd, energi, säkerhet och försvar signerades.

13 Mars
Utgående Statsbesök till Mexico

Den 13 mars koordinerade Business Sweden näringslivsseminariet ”Mexico-Sweden Business Forum: Innovating a sustainable future” och ledde en näringslivsdelegation om 36 svenska företag i samband med kungaparets besök till Mexico på inbjudan av H.E. President Andrés Manuel López Obrador. Medverkade gjorde H.M. Konungen och Drottningen, regeringsföreträdare, samt över 350 näringslivsrepresentanter från Sverige och Mexico. Business Sweden arrangerade såväl heldagskonferensen som företagsbesök och nätverksmöjligheter inom relevanta fokusområden som grön omställning, mobilitet, hälsa- och sjukvård samt hållbar gruvindustri.

Vill du veta mer hur Business Sweden hjälper svenska företag att expandera sina affärer internationellt?  

LÄS MER HÄR

Så gör svenska företag affärer med NATO

Finlands och Sveriges NATO-medlemskap kommer att öppna många nya dörrar för nordiska företag att bedriva affärer med NATO-allierade. I samband med Nato-inträdet släppte Business Sweden den nya guideboken "Så gör du affärer med NATO – En introduktion för små- och medelstora företag". Guiden ger företag en introduktion till NATO-processer ur ett affärsperspektiv och hjälper dem att navigera genom komplexa processer. Guiden täcker bland annat NATO:s budgetering, affärsstrategier och upphandlingsregler.

LADDA NED RAPPORTEN HÄR

Univrses växer med hjälp av Business Sweden

Business Swedens uppdrag är att hjälpa svenska företag att etablera sig på nya marknader och expandera sina affärer internationellt. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för såväl små och medelstora bolag som större industribolag med alltifrån strategisk rådgivning och marknadsanalyser till att hitta kontorsplatser på nya marknader.

Under de senaste fem åren har Business Sweden samarbetat med Univrses, ett banbrytande företag specialiserat på datorseende och maskininlärning. Företaget hade behov av att hitta nya kunder globalt, särskilt i länder som USA, Italien och Japan. Business Swedens lokala team på respektive marknad har under åren bidragit med praktisk och strategisk support, däribland exportrådgivning och riktade delegationer och program för att sammanföra Univrses med relevanta aktörer. Bolaget har även genomgått Business Sweden’s scale-up program Catalyst, och därigenom fått en språngbräda mot internationell tillväxt.

“Business Sweden har spelat en central roll för Univrses framtid genom att hjälpa oss att expandera till olika länder, förstå lokala marknader och åstadkomma den påverkan vi strävar efter över dessa olika länder och världen bortom dem - Jonathan Selbie, vd, Univrses.”

LÄS MER HÄR

Kunskapsdelning är nyckeln till framgång

Ensam är inte stark vid internationell expansion. I år har Business Sweden lanserat en ny workshopserie där företagare kan utbyta kunskap om hur man anpassar sitt erbjudande på olika marknader. Vi hjälper små och medelstora företag att välja rätt marknad och inträdestaktik, hur de vinner internationella nyckelkunder och uppnår viktiga milstolpar för en framgångsrik expansion.

”Vi skapar ett nytt forum där företagen kan lära sig av varandra”, säger Helen Rönnholm, Head Export Promotion på Business Sweden.

Vill du veta mer om våra tjänster och kostnadsfria rådgivning?

LÄS MER HÄR

Riktlinjer för budgetåret 2024 

Business Sweden ägs till hälften av svenska staten och till hälften av näringslivet. Syftet med Business Swedens statliga uppdrag är att stärka svenska företags export och expansion utomlands samt attrahera och underlätta utländska direktinvesteringar i Sverige samt stärka Sveriges ställning som prioriterad partner inom grön och digital omställning globalt. Det bidrar till att stärka konkurrenskraft, sysselsättning och hållbar tillväxt i hela Sverige.

Det statliga uppdraget för 2024 innehåller både förstärkningar inom det ordinarie uppdraget avseende export- och investeringsfrämjande, men det innehåller också ett nytt uppdrag som innebär att öka synergier mellan handel och bistånd. Det förstärkta uppdraget ska inte bara bidra till ökade exportmöjligheter för svenska företag utan också till utvecklingsmål enligt Agenda 2030 och Parisdeklarationen. Business Sweden ska bland annat arbeta för att öka synergierna mellan bistånd och handel för att bekämpa fattigdom och bidra till infrastrukturutveckling i låg och medelinkomstländer. Business Sweden ska också arbeta fokusera med stöd till Ukraina och hjälpa svenska bolag att bidra till återuppbyggnaden av landet när kriget är slut. I riktlinjerna framgår även att Business Sweden ska ha ett fortsatt fokus på att hjälpa små och medelstora företag att växa, bland annat genom småföretagsprogrammet.

LÄS RIKTLINJEBREVET

AI stod i fokus för att accelerera den gröna omställningen

Den 22 februari samlade Business Sweden en affärsdelegation på högnivåkonferensen Green Transition Summit i Kalifornien, Palo Alto i samarbete med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Toppmötet arrangerades i samband med DD.KK.HH Kronprinsessan och Prins Daniels officiella besök till Kalifornien. Syftet var att sammanföra svenska och amerikanska aktörer från, näringslivet, akademi och politik för att fördjupa samarbetet mellan Sverige och USA och främja innovation inom områden som artificiell intelligens och exponentiella teknologier, elektrifiering av transport- och energisektorn samt diskutera hur policys kan effektiviseras för att främja den gröna omställningen. Över 100 företag och organisationer medverkade på konferensen.

Vill du veta mer om affärsmöjligheter i USA och hur Business Sweden kan hjälpa dig på plats?

LÄS MER HÄR

Vändpunkt i Sikte – ljusare framtid för världsekonomin

I slutet av mars publicerades Business Swedens Globala ekonomiska utsikter. Rapporten syftar till att återge den senaste och prognostiserade ekonomiska utvecklingen för Sveriges viktigaste exportmarknader, inklusive ett framåtblickande avsnitt om Sveriges ekonomi och export. I den senaste upplagan noteras en allt mer positiv bild av läget i världsekonomin. .

Den globala ekonomin har visat en anmärkningsvärd förmåga att stå emot de negativa effekterna av hög inflation och omfattande räntehöjningar. Arbetsmarknaderna är fortsatt starka och industriproduktionen har hållits uppe och börjar till och med ta lite fart. Världshandeln som har varit på fallrepet ser ut att börja återhämta sig. Även om världen under inledningen av 2024 befinner sig i en lågkonjunktur, förutspås en ljusning med början under årets andra hälft. Under 2025 väntas den globala tillväxten nästan vara i nivå med tillväxten åren innan pandemin. Det är framför allt Tyskland och Kina, tillväxtmotorerna i Europa respektive Asien, som hackar och håller tillbaka den globala tillväxten. Samtidigt ångar den amerikanska ekonomin på i god takt. Även om det finns en ökad optimism varnar rapporten för de risker som geopolitiska spänningar kan medföra, inklusive potentiella störningar i leverantörskedjorna och volatilitet på råvarumarknaden.

LÄS HELA RAPPORTEN

 

Har du kollegor som vill ta del av våra nyhetsbrev? Be dem registrera sig här för att ta del av våra kommande utskick. 

Business Sweden hjälper svenska
företag öka sin globala försäljning
och internationella företag
investera och expandera i Sverige.

Business Sweden
Följ oss på:

Copyright © 2024 Business Sweden
Vår adress är: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm 111 64
marketing@business-sweden.se

Om ni inte önskar fler mail från oss i framtiden, klicka här.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här
(Ni kan också skicka eventuella frågor till Marknadsavdelningen på adressen ovan.)