VILL DU HITTA NYA INTÄKTSSTRÖMMAR?

Global Business Development Program, GBDP, ger upp till 50 procent statligt stöd till små och medelstora företag som vill växa på nya marknader. Ett hundratal företag får varje år genom GBDP hjälp av Business Sweden att minska sina risker och stärka sin konkurrenskraft.

ETT UNIKT PROGRAM SOM SKRÄDDARSYS FÖR DIG

Global Business Development Program
I Global Business Development Program, GBDP, skräddarsyr Business Sweden ett paket av tjänster för att möta varje enskilt företags behov, när ni etablerar er på nya internationella marknader.

Företagen i GBDP arbetar tillsammans med Business Swedens affärsutvecklare i Sverige och direkt med våra lokala kontor runt om i världen. Programmet ger både praktiskt stöd att komma igång med arbetet och kunskap som du behöver för att växa globalt utan att ta onödiga risker.

Programmet hjälper dig bland annat att:
 • Hitta vilka marknader som just nu passar ditt företag och dina erbjudanden.
• Få fördjupad insikt i hur lokala marknader fungerar och hur du fångar uppmärksamhet genom att maximera din relevans på den nya marknaden.
• Hitta nya lokala samarbetspartners och nya försäljningskanaler.
• Utvärdera och effektivisera dina distributionskanaler.
• Lansera nya produkter och tjänster på befintliga marknader.

NYHET:
GBDP - 
Emerging Markets
 
GBDP – Emerging Markets är en ny möjlighet för medelstora svenska företag att med låg risk öka sina globala affärer utanför Europa och BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). GBDP – Emerging Markets liknar GBDP för små företag, men gäller bara på specifika marknader – se mer information under villkor för deltagande

Vem kan vara med i Global Business Development Program? 
GBDP vänder sig till mindre företag med upp till 49 anställda. Nya GBDP – Emerging Markets är för medelstora företag med upp till 250 anställda och högst 500 MSEK i omsättningDu hittar villkor för deltagande här.  

Global Business Development Program
I Global Business Development Program, GBDP, skräddarsyr Business Sweden ett paket av tjänster för att möta varje enskilt företags behov, när ni etablerar er på nya internationella marknader.

Företagen i GBDP arbetar tillsammans med Business Swedens affärsutvecklare i Sverige och direkt med våra lokala kontor runt om i världen. Programmet ger både praktiskt stöd att komma igång med arbetet och kunskap som du behöver för att växa globalt utan att ta onödiga risker.

Programmet hjälper dig bland annat att:
 • Hitta vilka marknader som just nu passar ditt företag och dina erbjudanden.
• Få fördjupad insikt i hur lokala marknader fungerar och hur du fångar uppmärksamhet genom att maximera din relevans på den nya marknaden.
• Hitta nya lokala samarbetspartners och nya försäljningskanaler.
• Utvärdera och effektivisera dina distributionskanaler.
• Lansera nya produkter och tjänster på befintliga marknader.

Du hittar villkor för deltagande här. 

NYHET:
GBDP - 
Emerging Markets
 
GBDP – Emerging Markets är en ny möjlighet för medelstora svenska företag att med låg risk öka sina globala affärer utanför Europa och BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). GBDP – Emerging Markets liknar GBDP för små företag, men gäller bara på specifika marknader.

Vem kan vara med i Global Business Development Program? 
GBDP vänder sig till mindre företag med upp till 49 anställda. Nya GBDP – Emerging Markets är för medelstora företag med upp till 249 anställda och högst 50 miljoner euro i omsättning

Du hittar villkor för deltagande här. 

Intresserad? Fyll i formuläret så blir du kontaktad av en av våra affärsutvecklare.

Framgång för er – för allas bästa
Sverige är en liten, öppen ekonomi där nästan hälften av BNP kommer från global handel. Utan global handel skulle Sverige sakna arbetstillfällen och i förlängningen skulle stora delar av välfärden inte gå att upprätthålla. Business Sweden har därför fått i uppdrag från regeringen att hjälpa svenska företag att lyckas med sin utlandssatsning. Business Swedens branschkunniga affärsutvecklare finns runt om i Sverige för att hjälpa små och medelstora företag att ta nästa steg.

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

Följ oss på