Är du redo för global försäljning?

Online Steps to Export - verktyget för att ge de kunskaper, strategier och insikter som hjälper dig att planera din internationella satsning.

Skapa ett kostnadsfritt konto - använd tjänsten när du vill, var du vill!

Är du redo för global försäljning?

Online Steps to Export - verktyget för att ge de kunskaper, strategier och insikter som hjälper dig att planera din internationella satsning.

Skapa ett kostnadsfritt konto - använd tjänsten när du vill, var du vill!
 

Företag som deltar i Steps to Export lyckas bättre.

Vi har undersökt hur det har gått för de c:a 2500 företag som de senaste åren genomgått Steps to Export. I en jämförande studie står det klart att tre år efter deltagande är tillväxten i exportomsättning elva procent högre för företagen som har deltagit.

Källa: Damvad Analytics 2018

Företag som deltar i Steps to Export lyckas bättre.

Vi har undersökt hur det har gått för de c:a 2500 företag som de senaste åren genomgått Steps to Export. I en jämförande studie står det klart att tre år efter deltagande är tillväxten i exportomsättning elva procent högre för företagen som har deltagit.

Källa: Damvad Analytics 2018

Vad säger företagen?

Vad säger företagen?

Varför Online Steps to Export?

20 års erfarenhet i ett verktyg. Vi har samlat det som är viktigt att tänka på och nödvändiga förberedelser i ett lättillgängligt och interaktivt format. Undvik de vanligaste fallgroparna och minska din ekonomiska risk.

Tydliga stationer för en snabbare resa. Öka din globala försäljning på ett för dig anpassat sätt. Du tar fram din egen exportstrategi och gör dig redo för internationella affärer - Steps to Export guidar dig i processen.

Exportplanen blir ditt slutmål. En station som avslutar förberedelserna, men också blir en startpunkt för din resa ut i världen och dina internationella affärer. Det ger dig en kortare startsträcka ut på de nya marknaderna.

Varför Online Steps to Export?

20 års erfarenhet i ett verktyg. Vi har samlat det som är viktigt att tänka på och nödvändiga förberedelser i ett lättillgängligt och interaktivt format. Undvik de vanligaste fallgroparna och minska din ekonomiska risk.

Tydliga stationer för en snabbare resa. Öka din globala försäljning på ett för dig anpassat sätt. Du tar fram din egen exportstrategi och gör dig redo för internationella affärer - Steps to Export guidar dig i processen.

Exportplanen blir ditt slutmål. En station som avslutar förberedelserna, men också blir en startpunkt för din resa ut i världen och dina internationella affärer. Det ger dig en kortare startsträcka ut på de nya marknaderna.

Online Steps to Export består av 14 stationer

Du väljer själv om du vill gå igenom alla stationer eller bara ta de som känns mest intressanta. Om du redan har erfarenhet av internationella affärer, så besöker du kanske bara ett fåtal.

Online Steps to Export består av 14 stationer

Du väljer själv om du vill gå igenom alla stationer eller bara ta de som känns mest intressanta. Om du redan har erfarenhet av internationella affärer, så besöker du kanske bara ett fåtal.

Utgångspunkt för lyckad export

Utgångspunkt för lyckad export
Du går här igenom dina motiv till att exportera. Vi tar upp dina tidigare erfarenheter och analyserar dina framgångsfaktorer till en lyckad export.

Välja exportmarknad

Välja exportmarknad
Vid denna station är det dags att välja vilken eller vilka marknader du ska exportera till. Du får här hjälp att jämföra och analysera olika marknader för att till slut prioritera och göra ditt val.

Utgångspunkt för lyckad export
Utgångspunkt för lyckad export
Du går här igenom dina motiv till att exportera. Vi tar upp dina tidigare erfarenheter och analyserar dina framgångsfaktorer till en lyckad export.
Välja exportmarknad
Välja exportmarknad
Vid denna station är det dags att välja vilken eller vilka marknader du ska exportera till. Du får här hjälp att jämföra och analysera olika marknader för att till slut prioritera och göra ditt val.
Öka hållbarheten

Öka hållbarheten
Hållbarhet är en allt viktigare konkurrensaspekt som investerare, beställare och konsumenter ställer allt högre krav på. För en långsiktigt positiv exportutveckling krävs att du aktivt arbetar med att öka hållbarheten i din verksamhet och gör denna ekonomiska omställning till din fördel.

Segmentera marknaden

Segmentera marknaden
Vid denna station går du igenom vilka kundsegment du arbetar med idag, men också hur du kan dela upp de nya marknaderna i segment och välja ut de målgrupper på marknaden som du tycker har störst försäljnings- eller lönsamhetspotential. Du får även stöd i hur ditt erbjudande kan behöva anpassas för att attrahera kunderna på bästa sätt.

Öka hållbarheten
Öka hållbarheten
Hållbarhet är en allt viktigare konkurrensaspekt som investerare, beställare och konsumenter ställer allt högre krav på. För en långsiktigt positiv exportutveckling krävs att du aktivt arbetar med att öka hållbarheten i din verksamhet och gör denna ekonomiska omställning till din fördel.
Segmentera marknaden
Segmentera marknaden
Vid denna station går du igenom vilka kundsegment du arbetar med idag, men också hur du kan dela upp de nya marknaderna i segment och välja ut de målgrupper på marknaden som du tycker har störst försäljnings- eller lönsamhetspotential. Du får även stöd i hur ditt erbjudande kan behöva anpassas för att attrahera kunderna på bästa sätt.
Formulera säljargument

Formulera säljargument
Att kunna uttrycka sig på ett tydligt och samtidigt säljande sätt då du träffar dina nuvarande och blivande kunder är oerhört viktigt. Vid denna station tar du fram ett underlag för att kunna formulera rätt säljargument till varje prioriterat kundsegment.

Sätta pris

Sätta pris
För att lyckas med din exportsatsning, så behöver du sätta rätt pris på ditt erbjudande. Du går igenom grundstrategierna kring prissättning och vad du behöver ta hänsyn till när du ska sätta ditt pris.

Formulera säljargument
Formulera säljargument
Att kunna uttrycka sig på ett tydligt och samtidigt säljande sätt då du träffar dina nuvarande och blivande kunder är oerhört viktigt. Vid denna station tar du fram ett underlag för att kunna formulera rätt säljargument till varje prioriterat kundsegment.
Sätta pris
Sätta pris
För att lyckas med din exportsatsning, så behöver du sätta rätt pris på ditt erbjudande. Du går igenom grundstrategierna kring prissättning och vad du behöver ta hänsyn till när du ska sätta ditt pris.
Analysera konkurrensen

Analysera konkurrensen
Genom att förstå hur dina konkurrenter ser ut och vad de gör, så ökar dina möjligheter att på ett effektivt sätt bearbeta dina kunder och i övrigt agera på marknaden. I denna station får du ta del av en modell för att analysera och hålla koll på dina konkurrenter.

Välja distributionsstrategi

Välja distributionsstrategi
Att välja rätt distributionskanaler är viktigt för att kunna bearbeta marknaden och kunderna på ett så effektivt sätt som möjligt. Du går här igenom vilka olika alternativ som finns och vad som kan passa ditt företag bäst.

Analysera konkurrensen
Analysera konkurrensen
Genom att förstå hur dina konkurrenter ser ut och vad de gör, så ökar dina möjligheter att på ett effektivt sätt bearbeta dina kunder och i övrigt agera på marknaden. I denna station får du ta del av en modell för att analysera och hålla koll på dina konkurrenter.
Välja distributionsstrategi
Välja distributionsstrategi
Att välja rätt distributionskanaler är viktigt för att kunna bearbeta marknaden och kunderna på ett så effektivt sätt som möjligt. Du går här igenom vilka olika alternativ som finns och vad som kan passa ditt företag bäst.
Hitta samarbetspartner

Hitta samarbetspartner
Att uppnå en god försäljningsutveckling på en marknad över tid, bygger i grunden på att du hittar rätt partner att samarbeta med. Men det bygger i minst lika hög grad på att du ger partnern rätt förutsättningar att lyckas. Du får här tips på vad du ska tänka på när du väljer partner och vad som krävs för att samarbetet ska bli lyckosamt.

Skriva avtal

Skriva avtal
Du får i denna station tips om vad du bör tänka på inför dina diskussioner med en jurist. I det skriftliga avtalet med den partner du ska samarbeta med, framgår de krav och önskemål som ni förhandlat fram och avtalet blir på så sätt ett viktigt stöd i den försäljningsutveckling du eftersträvar.

Hitta samarbetspartner
Hitta samarbetspartner
Att uppnå en god försäljningsutveckling på en marknad över tid, bygger i grunden på att du hittar rätt partner att samarbeta med. Men det bygger i minst lika hög grad på att du ger partnern rätt förutsättningar att lyckas. Du får här tips på vad du ska tänka på när du väljer partner och vad som krävs för att samarbetet ska bli lyckosamt.
Skriva avtal
Skriva avtal
Du får i denna station tips om vad du bör tänka på inför dina diskussioner med en jurist. I det skriftliga avtalet med den partner du ska samarbeta med, framgår de krav och önskemål som ni förhandlat fram och avtalet blir på så sätt ett viktigt stöd i den försäljningsutveckling du eftersträvar.
Planera marknadsföring

Planera marknadsföring
Med en marknadsföringsstrategi lägger du en plan för vilket budskap du vill nå ut med till dina olika kundsegment och hur du gör det. Var medveten om att olika exportmarknader kan kräva olika marknadsföringsstrategier.

Göra etableringskalkyl

Göra etableringskalkyl
För din exportsatsning krävs en väl genomarbetad ekonomisk kalkyl. Du får i denna station ett kalkyleringsverktyg, vilket ger en bild av vilket kapitalbehov du har, så att du ska veta om du behöver komplettera med externt kapital.

Planera marknadsföring
Planera marknadsföring
Med en marknadsföringsstrategi lägger du en plan för vilket budskap du vill nå ut med till dina olika kundsegment och hur du gör det. Var medveten om att olika exportmarknader kan kräva olika marknadsföringsstrategier.
Göra etableringskalkyl
Göra etableringskalkyl
För din exportsatsning krävs en väl genomarbetad ekonomisk kalkyl. Du får i denna station ett kalkyleringsverktyg, vilket ger en bild av vilket kapitalbehov du har, så att du ska veta om du behöver komplettera med externt kapital.
Få koll på exportregler

Få koll på exportregler
När du står inför att påbörja din export, så uppstår en hel del vad vi kallar för exporttekniska frågor. Du går här igenom grunderna och får tips om vart du kan vända dig för att få rätt support i varje situation.

Redo för lyckad export

Redo för lyckad export
Detta är slutstationen på Steps to Export-processen. Det är här din egentliga resa börjar. Du får korta fakta om de vanligaste exportländerna för svenska företag och till vilka aktörer du kan vända dig till för att få stöd att förverkliga dina exportplaner

Få koll på exportregler
Få koll på exportregler
När du står inför att påbörja din export, så uppstår en hel del vad vi kallar för exporttekniska frågor. Du går här igenom grunderna och får tips om vart du kan vända dig för att få rätt support i varje situation.
Redo för lyckad export
Redo för lyckad export
Detta är slutstationen på Steps to Export-processen. Det är här din egentliga resa börjar. Du får korta fakta om de vanligaste exportländerna för svenska företag och till vilka aktörer du kan vända dig till för att få stöd att förverkliga dina exportplaner.

Om du har några frågor eller behöver support, så kan du kontakta oss på step@business-sweden.se.